1180 - نی نی!

درخواست حذف این مطلب
امروز رفتیم دیدن یکی از دوستان که به تازگی صاحب نی نی دوم شده . به نظر من وقتی یه بچه دنیا میاد باید گذاشت یکم از آب و گل در بیاد بعد رفت دیدنش. چیه اون اولا بچه زشت و زرد و کچل و چ هم که باز نمیشه و همش هم خواب! امشب ما رفتیم بعد یک ماه و نیم گذشت از تولد بچه، مامان و بابا سرحال، بچه چش و گوش باز، راحت میشد بغلش کنی بدون ترس از بالا اوردن!!! بچه س دیگه خب :))) من انقد با این بچه حال عشق چنان گرفته بودم تو بغلم انگار بچه خودمه! انصافا روش نمیشد زیادی قربون صدقه ش برم جلو بابا مامانش.. بعدش با همسر رفتیم بیرون فرحزاد یه گشتی زدیم.. اونحا هم پر بچه مچه ریز و درشت به همسر گفتم دلم بچه خواست :) ایشون هم نگاه عاقل اندر سفیهی به من انداخت که هوسهای زودگذره فردا یادت میره! کفتم نخیر .. تا سال دیگه این موقع یا بچه داریم یا بچه میاریم ! گفت ایشالله.. فعلا همینی که زاییدی رو بزرگ کن ایشالله سراغ بعدیاش هم میریم :)))
من همیشه گفتم و بازم میگم که بچه داشتن حس خیلی خوبیه به شرطی که فقط تو براش مادری کنی نه و دده و پرستار و مهد و ... :)